Schizofrenie tu je od počátku lidstva. Lidé ji uměli vyléčit.

19.01.2022

Už z prastarých textů naší lidské civilizace můžeme usoudit, že projevy schizofrenie tu byly od našeho úplného počátku. Tito lidé byli označováni jako šamani, proroci či Spasitelé. I u Ježíše Krista, Buddhy a dalších duchovních mistrů tyto projevy byly. Dnešní psychiatrie by tedy tyto velké osobnosti lidských dějin označila za schizofreniky a zavřela do ústavu.
Každý člověk, který touží po poznání, dojde do fáze, kdy zjistí, že jeho mysl je velice omezená. A proto začne hledat cesty, jak tuto mysl rozšířit a poznat konečnou Pravdu, která zní, že život je o reinkarnaci. Tito duchovní mistři proto často sahali k halucinogenním látkám své doby, bavili se se všemi lidmi bez rozdílu a ohledu na sociální status, prováděli různé rituály a meditace, což jejich mysl rozšířilo. Při takto rozšířené mysli se otevře člověku podvědomí a ten člověk se po určitou dobu začne chovat jako "blázen", protože jej jeho okolí nemůže pochopit, tato cesta je vždy velice individuální. Ale po čase tyto stavy skončí a tento člověk začne být veřejností přijímám a začne učit svoje okolí.
Každý schizofrenik v naší nynější společnosti je tudíž potencionální duchovní mistr a svět jen čeká, až se tito lidé probudí a ukáží mu svoje dary. Každý člověk má totiž talent a dar od Boha, kterým může sloužit druhým lidem.                                                                                                                                         Ondra Vévoda