lidská duše je nesmrtelná

Kdo léčí lidskou duši A) Bůh  B )Psychiatr          C )Farář D) psycholog E) uklízečka F)sestra

Měli by se schizofrenici rodit ? Mají mít schizofrenici děti ? Je lidská duše nesmrtelná ? odpovezte mi na tyto otázky na email