tajemný propletenec mozku a srdce

09.12.2021

Poznání , že psychický vztav jedince ovlivnuje jeho tělestné zdraví , je dlouhodobě známo. Propojení duše těla a kardiovaskuální onemocnění spolu souvisi  . Je velmi alarmující že mortalika duševně nemocných je kratčí průměrně o 10 let ,u schizofreniků o dokonce 22 let. Riziko úmrtí snižuje u schizofrenie léčba antipsychotiky. Úzkost léčená benzodiazepanami může vést žádoucimu zpomalení srdeční frekvence a dráždivosti my o kardu ale pozor můžete být na nich zavislý. 

Chronické srdeční selhání je spojeno nizkou kvalitou života a zvíšenou mortalitou (úmrtností)  Únava není přímou příčinou onemocnění srdce , ale muže souviset z rizikovými faktory. Masivní únava obvikle předchazí vniku infaktu a nahlé srdeční smrti . Fyzicky trenik ovlivnuje naladu , posiluje sebevědomí. Srdeční onemocnění se prolíná depresivní poruchou , chronickým stresem a úskostimi poruchami. Duševní potíže je vždy možné kardiobaskurnálně nemocních ovlivnovat vhodnými léky tak psychoterapií. Tím můžemě zvišit kvalitu žívota nemocných.                                  (grala)