Lidská mysl funguje stejně jako počítač. Nemoc je pouze virus.

13.01.2022

Naše mysl funguje na stejném základě jako operační systém u počítače. Zaznamenává veškeré podněty z našeho okolí, vyhodnocuje je a zpracovává. Psychická nemoc zase funguje na stejné bázi jako počítačový virus. Napadne naši mysl, vytvoří v ní bariéry a ta začne fungovat jinak. Zaznamenává pouze určité podněty, svazuje naši kreativitu a obírá nás o soustředění. Naše společnost je momentálně nastavena tak, že za pomoci různých triků manipulace mysli, reklamy a dalších prostředků cíleně vytváří tyto "viry" a udržuje tak kolektivně co největší množství lidí v iluzi. Vzniká tak dav otroků, kteří nejsou schopni myslet sami za sebe a žít normální život. Tento stav společnosti vyhovuje, za pomoci psychiatrických ústavů a léků tyto otroky udržuje v nejistotě a díky tomu může vytvářet iluzi, že život je těžký, člověk si musí vše vybojovat a brání lidem v jejich snech. Tak lidé nemusejí moc přemýšlet a mohou si prakticky dělat co chtějí.
Naštěstí na každý virus existuje antivirus, na každou nemoc existuje lék. Pokud se psychicky nemocný člověk začne zabývat meditací a jde do hloubky svých myšlenek, začne je analyzovat, tak postupně odhalí všechny chybné a zavádějící myšlenky a přestane jim věnovat pozornost. Díky tomu se začne jejich mysl osvobozovat a "virus" začne ztrácet svoji moc. Pokud člověk vydrží věnovat se své mysli, začne se vzdělávat a objevovat věci, které skutečně fungují, změní se. Přestane věřit všemu, co k němu jeho okolí vysílá a začne přemýšlet sám za sebe. Tímto způsobem se dají vyléčit i choroby, které jsou společností označovány jako nevyléčitelné, například schizofrenie. Velice účinné v boji s touto nemocí je učení o reinkarnaci. Pokud člověk objeví svoji duši a zjistí, že tu skutečně není poprvé, vysvětlí se tím mnohé jeho postoje a chybné myšlenky, které má. Pokud si člověk dokáže odpustit a začne bojovat proti svým naučeným postojům a zaujme postoje nové, jeho nemocná mysl se začne uzdravovat a člověk znovu prozře.                                                                                                                                            ( Ondra Vevoda)