Článek o reinkarnaci

12.03.2023

Jak funguje reinkarnace v praxi?


Každý člověk, který zemře, dostává se po smrti do astrální sféry, což je v podstatě snový svět. Skrze tento svět ovlivňuje všechny živé a řídí je takovým způsobem, aby se začali mezi nimi udobřovat mezilidské vztahy a duše zemřelého se mohla znovu narodit.


Planeta Země funguje cyklicky, proto každých 20-30 let od počátku lidstva byla vždy nějaká forma války nebo revoluce, při které zemřelo velké množství lidí. Následně nastal mír, kdy se ti lidé co přežili rozmnožili a dali život znovu těm, kteří při dané události zemřeli. Po druhé světové válce se tak velké množství nacistických vůdců včetně samotného Adolfa Hitlera narodila v Česku a proto naše společnost byla po celých 30 let po pádu komunistického režimu v roce 89, rozdělena. Teď více jak 30 let po revoluci se naše spolenost začala očišťovat a komunisté se znovu začínají rodit jako malé děti. Tím pádem nastává Zlatý věk, tisíc let míru, během kterého se polovina lidstva přesune na planetu Mars, neboť již všichni mají vybojované své rodiny, se kterými mohou žít na věky věků v Nebeském Království na Marsu. Druhá polovina lidstva ještě bude bojovat na Zemi, aby také mohli na Mars již v novém vesmíru.

                                                                                                                                                              Praotec Tisnov

Čtěte také: