Sebeobětování není řešení Janine Berg

29.12.2023

Duševní onemocnění vtrhne do rodiny jako živel a napáchá v ní velké škody. Rodiče musí najednou zcela bez přípravy čelit nejrůznějším obtížím který se zvládají jen velmi těžko. Pokud dítě trvale projevuje psychotické příznaky nebo trpí těžkými poruchami nálad může v rodině snadno nastat krize .

Od chvíle kdy je vašemu dítěti diagnostikováno duševní onemocnění , tak už váš život bude odvíjet převážně péče o něj. Rodina , přátelé  a známí reagovali částečně vyděšeně někteří se stáhli , nebo mi dokonce podsouvali vinu . Následovalo mnoho let, během niž sem si neustále dělala starosti . 

Rady :

Kontakty z lékaři 

Návštěvy v nemocnici omezeně

Zachovat klid a nenechat se nezjistit.

Věnujte potřebám.

Udržujte sociální kontakty

Nevzdávejte se své práce a zálib.

Až si zase budete klást otázku , zda od vás není příliš tvrdé sobecké či málo empatické pokud necháte své dítě být vždy mějte na paměti, že to neděláte proto , aby jste je trestali

                                                                                                                                                                   ( grala )