duševně nemocní a neziskové organizace

19.09.2021

Duševně nemocným pomáhají neziskové organizace jako je třeba fokus, riaps a pod:. Tyto organizace sice pomáhají ,ale také velmi škodí. Pomáhají doprovázet nemocné k lékaři na nákup do práce . Také pomáhají hledat práci těmto nemocným což je jejich záměr. Pořádají různé besedy a  mají potravinovou banku pro klienty.

Stinná stránka u těchto organizacích je že o klientech vedou zápis. Často tam jsou soukromé informace které jim klient v dobré víře zdělí. Tyto informace si pak můžou číst všichni pracovníci této organizace. To málo který klient ví. Vedou si jaký si deniček o životě klienta. Je to veliký zásah do soukromí mají to prý ze zákona povolený. 

Klient může nahlédnout ,ale to mu velmi málo pomáhá když má zníčené soukromí. Proto lidé  davejte si velký pozor jaké souromé informace jim poskytujete dají se snadno zneužít. 

Vždyť to nejsou psychologové ani psychiatři  tak Vás nemůžou hodnotit a sbírat informace.                                                                                                                                                                                                           (grala)