Tajemství řeči těla.

20.09.2022

Hraní s vlasy dlaň otočená od hlavy znamená že tím dávají na jevo spokojenost sebejistotu. Prohmatání vlasů muži co dělají když jsou nejistý mají pochybnosti nebo obavy. Pokyvování hlavou během konverzace stačí souhlas , avšak když se ještě špulí rty značí nesouhlas. Popácávání se po temenu hlavy stačí když člověk je zmatený. Skrábaní se na hlavě  člověka uklidnuje.

Pocení čela je když je míra stresu hodně vysoká ukazování na čelo. Ukazování na čelo prstem je velmi urážlive chování značí že človek je hloupí nebo blázen. Je výrazem pohrdání, nemělo by se používat. Zakryvání čela kloboukem nebo čepici značí stres nebo stud. 

Zvedání obočí znamená nepříjemnné předkvapení nebo šok. Příblížení obočí znamená obavy , obtíže nebo nelibost.

Rozšířené zorničky značí že je nám příjemně že se nam někdo líbí. Zůžené zorničky značí negativní emoce a že se přihodilo něco nepříjemného. Chvění pod očima značí že jsme úzkostní , nebo vystrašení. Rychlé mrkaní značí jak veliký je stres a je spojováno se lhaním .

Křupání kloubů na rukou uklidnuje. Pozice lidského plodu jsou lidé kteří sou vystaveni obrovzkému psychichickému stresu. Dotýkání se genitálíí člověka uklidní a navodí příjený pocit.

Všichni se neustale pohybujeme mezi lidmi a potkáváme se sními. Abychom se mohli na druhé naladit je potřeba abychom jim rozuměli. Je to velice zajímavé dobrodružství.                                   grala