Psychóza

19.08.2023


Psychóza je závažné duševní onemocnění , při kterém nemocný ztrácí kontakt z realitou a chová se nepřiměřené. Jsou pro ní typické bludy a halucinace. Rozdíl mezi psychózou a neurózou je takový že u neurózy se člověk trápí převážně z úzkosti, pomoc je schopen vyhledat sám. U psychózy si pacient problém neuvědomuje, pomoc zajišťuje okolí. Tady je už potřeba pomoc psychiatra. Charakteristické pro psychózu jsou halucinace, především sluchové (dotyčný slyší hlasy které komentují jeho chování nadávají mu nebo ho pomlouvají ) ,někdy mu radí a přikazují nebo něco zakazují a dále bludy což je přesvědčení chorobného původu typický blud paranoidní ,kdy daný člověk má pocit že je sledován kontrolován , odposloucháván , pronásledován a podobně. Do okruhu psychóz patří schizofrenie schizoafektivní poruchy toxické psychózy a Bap.

Schizofrenie je vážné duševní onemocnění , které se projevuje hluboce zkresleným vnímáním reality , nezvyklým chováním a sociálním stažením či netečností. Objevují se halucinace , bludné představy, poruchy pozornosti a vůle typické je i ztráta zajmu. Schizofrenie se dělí na mnoho druhů.

Jak léčíme psychózy. Léčbu zahajujeme vždy pomocí léků – antipsychotika ´, psychofarmaka které sníží úzkost zlepšují souvislé myšlení pomáhají odstranit bludy a halucinace dosahují toho pomocí dopaminu a serotoninu většinou se tyhle léky užívají celoživotně. Stálé jsou nové léky. Návrat onemocnění relapsu lze předcházet užíváním léků. grala 

čtěte také: